אלוף במיל' יעקב (מנדי) אור: "אחרי מלחמת יו"כ למדתי להטיל ספק בכל דבר"

צה"ל – שהיה תמיד קונצנזוס קדוש בחברה הישראלית – הופך לקלף מיקוח פוליטי