החכמה והבינה של עם ישראל – פרשת ואתחנן

עם ישראל צריך להעריך את היותו עם נבחר, שקיבל את התורה. דרך התורה והמצוות אפשר גם לקבל הכרה מול אומות העולם