הרב חגי לונדין: האם התורה שוללת את קיומם של חייזרים?

"אין מניעה לקיומם של חייזרים לפי התורה", אומר הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר בחולון, אך, כמה רלוונטית השאלה הזו לחייו של יהודי?