מגן על תל אביבים – גיבור, מגן על מתיישבים – חשוד ברצח

איך יתכן שיהודי שהגולגולת שלו רוצצה על ידי אבן חשוד ברצח?