אי סבירות רפואית

מה כל כך מרתיע את הרופאים עד כי הם מוכנים להפר את שבועת הרופאים?