גם כשנתניהו נופש – האנרכיסטים ממשיכים במלוא הכח

מתנגדי הרפורמה המשפטית מצאו דרכים חדשות כדי לפגוע בנתניהו