האם הציונות הדתית עדיין לא קיבלה את המזרחים? – יום פטירתו של הראי״ה קוק ז״ל

האם תנועת הציונות הדתית לוקה בגזענות כלפי בני עדות המזרח? מה היה החזון האמיתי של הרב קוק?