האם ניתן להוציא את ״אחים לנשק״ אל מחוץ לחוק?

מהי ״עמותת כחול לבן״ וכיצד היא קשורה ל״אחים לנשק״? מדוע הוגשה נגדה תלונה? האם ״אחים לנשק״ אכן משקפים את שמם?