הרב יגאל לוינשטיין: מדוע השמאל פוחד כל כך מהציונות הדתית?

השמאל הישראלי מזהה את זקיפות הקומה של הציבור הדתי-ימני ונבהל מהעוצמות. כיצד נכון לגשת אליו – אם בכלל?