"לא מדברים על זה בשום מקום. תפקידנו – להיות עם סגולה"

הרב ד"ר ראובן פיירמן קורא לחזור ולהזכיר לעם ישראל את המהות היחודית שלו, ומבהיר: זו לא עליונות ולא התנשאות