האם יש סיכוי לשופט אלרון להתמנות לנשיא בית המשפט העליון?

עורך עיתון "בשבע" מבקר את שיטת ה"סניוריטי" בבית המשפט העליון שמנוגדת להגיון ולא נהוגה באף מקום אחר