לידיעת כח קפלן: כמה פעמים מופיעה המילה ״דמוקרטית״ במגילת העצמאות?

הדיון לגבי מגילת העצמאות מעלה אינספור אמירות מסולפות שחוטאות לאמת. אבי דסקל, החוקר את תולדות הישוב, עושה סדר אחת ולתמיד