״אחים לנשק פוגעים בבטחון המדינה״

הקמפיין שמתקיים בארה"ב נגד רה"מ נתניהו פוגע לא רק בו אישית אלא בכולנו. הנזק שגורמים האנרכיסטים פוגע בחוסנה ובביטחונה של המדינה