על המצווה השלישית שיש לקיים בחג הסוכות

שתי המצוות המוכרות והידועות של חג הסוכות מהתורה הן : מצוות ישיבה בסוכה ומצוות נטילת ארבעת המינים. אבל יש מצווה נוספת שכתובה בתורה והיא להיות בשמחה, שנאמר: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ)