"סוכת דוד הנודדת"

מה קורה כאשר בחג הסוכות אנשים אינם נמצאים בקרבת בתיהם אלא למשל בצבא או בחו״ל? כיצד הם זוכים לשבת בסוכה?