ואומר לך בדמיך חיי

שטחי הכינוס של מתגייסי המילואים מלאים הודות לאחוזי ההתייצבות המרשימים. בתוך הלחימה והכאב יש גם רגעים מרגשים