תיעוד: האו"ם ממשיך לסייע לפורעי חוק

האו"ם מסייע לתושבי המאחזים הבלתי חוקיים ומעביר אספקה ומזון לעדרי הצאן