הרב גרוסמן על מוסר מלחמה: "אם אתה לא הורג – אתה לא צדיק אלא אתה אכזר"

מה מורה לנו התורה בזמן מלחמה? מהו המוסר היהודי? הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א במסר חשוב