"מדינה שחיה על חרבה – לא יכולה שראש הממשלה שלה תהיה אישה" – האמנם?

עו"ד פנינת ינאי מבהירה את עמדתה הנחרצת לגבי עסקת החטופים ומסבירה מדוע בישראל לא יכולה לכהן ראש ממשלה אישה