שי גולדשטיין: ״אי אפשר לעשות שלום עם מי שרוצה להרוג אותך״

שי גולדשטיין מציע לחיות עם אויבינו זה לצד זה ללא שלום, ללא הסכם