ה״הפתעות״ שמכין חיזבאללה

המזרחן ד״ר דורון מצא מתריע כי ההפתעות מכיוון לבנון עלולות להיות כאלה שלא ממהלך קרקעי