האיום הגדול הוא התשה

המזרחן ד״ר דורון מצא מתאר את מציאות הלחימה שתלווה אותנו בשנה הקרובה