כיצד צריך לקרוא את הסקרים שמנבאים מפלה לימין בשעת המלחמה?

אלון גולדברג, פעיל ליברלי, סבור ששלמה פילבר מנתח נכון את כל הסקרים השונים ומסביר את התוצאות הלא סבירות שמוצגות בערוצי השמאל