הציפיות שהיו לי מליאור שליין

אהבת חינם יכולה לצמוח רק מתוך ההבנה שיש לנו אוצר חיים שונה שבה מה', אם אין לי ציפיות ממי שעומד מולי, אני לא יכול לאהוב אותו