ראש מועצת מגידו: שני עדרי בקר מונעים את הגניבות מוואדי ערה

כדורים תועים, גניבות והשחתת ערכי טבע: ראש מועצת מגידו, איציק חולבסקי, בראיון לאלעזר שטורם על יחסי השכנות עם ערביי ואדי ערה