מה גרם להסתדרות לאיים בשביתה?

נראה שיו"ר ההסתדרות אינו מרוצה ממדיניותו של שר האוצר החדש לגבי ארגוני עובדים