"הפצצה המתקתקת, היא הפערים והשסעים בחברה הישראלית"

לקראת שנת העצמאות ה-75 עומד לפרסם האלוף במיל' ד"ר יום טוב סמיה ספר שדן, בין השאר, באחדות ובריפוי בחברה הישראלית