שלושה עצים – שלושה אנשים

הרב יוני לביא מתאר את סיפורם של שלושה עצים שונים מהם ניתן ללמוד רבות על בני האדם