"לא נאפשר שחופש הביטוי יהפוך לחרב פיפיות נגד ילדינו״

עו"ד יאיר גבאי מדגיש את נחיצות הרפורמה המשפטית כדי לפעול בעוצמה נגד הטרור