עו"ד זיו מאור: הם לא רוצים דמוקרטיה, הם רוצים שליטה של "השבט הלבן"

עו"ד זיו מאור בטור דעה בו הוא מסביר כיצד הוא יודע שמה שמעניין את האופוזיציה זה לשלוט ולא ערכים דמוקרטיים