״מלחמה על תודעה מסוכנת לא פחות ממלחמה צבאית״

יונתן יהב, איש מדע המדינה, בראיון לאורנה ישר על האבולוציה של התעמולה