מספיק להתבייש בזהות היהודית שלנו!

הרב אהרון אגל-טל קורא להתגייס למשימה הלאומית החשובה: חיבור ערכי היהדות המפוארים לכל חלקי העם, בלי להרגיש לא נעים מאף אחד