אלוף במיל׳ עוזי דיין: מדוע ערביי יו״ש רוצים לחיות תחת שלטון חמאס?

האלוף במיל' עוזי דיין בשיחה עם אלעזר שטורם על הרצון התמוה של ערביי יו"ש לחיות תחת שלטון חמאס