בפעם העשירית ברציפות: הריבית עולה

מה בין נגיד בנק ישראל לבין שר הכלכלה