"חבל שלא הרגו אותו בשואה, תראה מה יצא ממנו – חרדי".

סיפור נוסף על שנאת חרדים – לקרוא ולא להאמין שכל זה קורה במדינת ישראל