ההורים ומוסדות החינוך מסכנים את הילדים במקום להגן עליהם

המרצה ואיש החינוך הרב יוני לביא, על הפוסט שכתב בנושא דיספוריה מגדרית. כיצד הוא מציע לגשת לילדים הסובלים ממנה?