אפליה חמורה בתל אביב: מוסלמים כן, יהודים – בשום אופן לא

בזמן שנאסר על יהודים לקיים תפילה בהפרדה ברחובה של עיר, מקבלים המוסלמים מחיצות מהעיריה לצורך התפילה. עורך עיתון "שביעי", ישי פרידמן, עקב מקרוב אחרי ההתעמרות של גורמים בעיריה כלפי יהודים