"לך לעזאזל! נביא חורבן שכמותך"

איש ההתיישבות והפובליציסט בועז העצני על דמותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר