לאחר פרישת עמי אשד: לילה של מחאות אלימות

סיכום לילה של מחאה בחמישה ציוצים שמציירים תמונה אלימה של מיעוט אנרכיסטי