״כאשר יענו אותו״ – כיצד השפיעו המתקפות נגד דוכני התפילין?

האם המתקפות נגד דוכני התפילין גרמו לירידה בפעילות של חב"ד?