מה המנהיגים שלנו יכולים ללמוד מהדמויות התנ"כיות?

איזה הרגל סיגל לעצמו העם היהודי לאורך הדורות, שסייע לו לצאת מהצרות ומהאסונות, ומה יכולים ללמוד מכך המנהיגים שלנו?