בושה! שישה שקרים בציוץ אחד של יאיר לפיד

אורנה ישר בטור נוקב על דבריו המעוותים של יאיר לפיד בעקבות הקריאה הראשונה של הצעת החוק לצמצום "עילת הסבירות"