"האח הגדול" – גרסת המציאות!

שכנים של שר בממשלה מתעדים את כניסתו ויציאתו של השר, כל זאת כדי לדווח למפגינים אודות מיקומו