האופוזיציה דורשת "לבטל את האחד באפריל"

27,500 הסתייגויות הגישה האופוזיציה נגד הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות. לקרוא ולא להאמין