Search
Close this search box.

האם ניתן היה למנוע את חורבן בית ראשון?

בשיחה מרתקת מנתחים פרופ' חננאל מאק ופרופ' גרשון גליל את האירועים שהביאו לחורבן בית המקדש הראשון ומדברים על התמורות שחלו בעם ישראל בעקבותיו. מה ניתן ללמוד מהחורבן לימינו?

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

תחזית מזג האוויר

אפשר לבחור ערים מסוימות בלחיצה על המיקום

זמני היום