ד"ר אדי כהן: מהי הסיבה לקידום היחסים בין מרוקו לישראל?

לאחרונה מונה נספח צבאי ישראלי במרוקו והחלו לתאם ביקורים הדדיים של נתניהו והמלך, כל זאת בזכות החלטה אחת של ראש הממשלה שקידמה את הקשר עם מרוקו באופן משמעותי