בועז העצני: מדוע דובר צה"ל ממהר לאמץ את גירסת האויב?!

בשבת שעברה נחשפנו לקרב שמתנהל נגד רועי צאן יהודים ששומרים על הקרקע מפני השתלטות ערבית ולתקשורת העוינת שהערבים יודעים לנצל היטב