130 שנים לפטירת הנצי"ב מוולוז'ין: הרב אבינר על דמותו

הרב שלמה אבינר על יחסו של הנצי"ב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, לציונות ועל עקרונות שיטת הלימוד שלו. מה גרם לו לסגור את הישיבה?