מומחה למשפט חוקתי: כיצד אסתר חיות תדון בעילת הסבירות אחרי שהתבטאה נגדה?

 המומחה למשפט חוקתי ד"ר שוקי שגב בראיון על המציאות החדשה שבה מותר לבג"ץ לפסול חוקי יסוד, ועל הפרדוקס בבקשה לפסילת שופטים