פרופ' יובל אלבשן: האם בית המשפט יפסול את צמצום עילת הסבירות?

פרופ' יובל אלבשן בתחזיות הצפויות לגבי פסיקת בג"ץ בעניין עילת הסבירות. מהי התנהלות נכונה בעיניו בין הכנסת לבין בית המשפט?